عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-  مسئله مکانیابی و تخصیص

مسئله مکانیابی و تخصیص، فرآیندی می باشد که در طی آن در مورد محل قرارگیری تسهیلات تصمیم گرفته می­گردد به انضمام اینکه چگونگی تخصیص تقاضاها به متقاضیان به شرط کمینه شدن هزینه حمل و نقل بین منابع و مکانهای متقاضیان مورد نظر قرار داده می­گردد. تخصیص فرآیندی می باشد که در آن مساحتی  از یک منطقه یا مجموعه از نقاط موجود یک منطقه بر اساس یکسری معیار به یک یا چند مرکز خدماتی اختصاص می­یابد. مکانیابی یک تسهیلات در بهترین مکان موجود، یکی از مهمترین مسائل تصمیم گیری می­باشد. بهترین مکان برای مکانیابی بستگی به معیارهایی مانند فاصله بهینه، ظرفیت آن تسهیلات، تراکم جمعیت، هزینه­های بهینه و غیره دارد. مکانیابی و تخصیص می تواند بر اساس یکی از این معیارها و یا هر نوع ترکیبی از این معیارها باشد. و هدف در مکانیابی و تخصیص یافتن بهترین مکان(ها) به نحوی می باشد که بیشترین مقدار مطلوبیت را بر اساس این معیار(ها) را تولید نماید (Shamsol Arifin, 2011). امروزه مسائل تخصیص و مکانیابی نه تنها بدنبال نزدیکترین تسهیلات نیستند بلکه کوشش دارند معیارهایی غیر از فاصله را در مکانیابی بهینه اضافه نمایند.

مسایل مکان­یابی، هدفهای مختلفی را دربردارند. هدفها در شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تصمیم‌گیری در یک مساله مکان‌یابی و زیر معیارهای آنها، اهمیت و تأثیر مهمی دارند. در یک تقسیم‌بندی ( Drezner, 1995)، هدفهای مسایل مکان‌یابی با رویکرد برنامه ریزی ریاضی و برحسب انواع تابع هدف، به سه دسته تقسیم شده‌اند:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه