عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-  برنامه ریزی اسکان موقت در مدیریت بحران

برنامه ریزی اسکان موقت در هر منطقه به مقصود دستابی به نیازهای اولیه و اجتماعی و فیزیکی افراد حادثه دیده برای ایجاد یک مکان مناسب انجام می­گیرد. پس می­توان هدف کلی اسکان موقت را پیش بینی، طراحی، تخلیه اضطراری و استقرار جمعیت هنگام وقوع بحران در مکان های امن تعریف نمود (Johnson, 2000). در شرایط عادی غالبا بهترین گزینه ممکن برای انتقال افراد آسیب دیده به مکان­های امن کوتاهترین مسیر می باشد. اما در شرایط بحران دیگر این مسئله کاملا صادق نیست؛ زیرا سانحه موجب از بین رفتن قسمت هایی از شبکه راه موجود قبل از بحران می­گردد. پس برنامه ریزی مناسب جهت انتقال افراد به اماکن موقت بسیار مهم می باشد.

1-1-2-  مراحل کلی فرآیند بهینه سازی اسکان موقت

بهینه سازی اسکان موقت در سه گام کلی به تبیین زیر انجام می شود (Saadat seresht, et al., 2009):

  • گام اول: تعیین بهینه مکان­های امن برای اسکان موقت
  • گام دوم: تعیین مسیر بهینه بین بلوک ساختمانی و مکان­های امن
  • گام سوم: تخصیص بهینه بلوک­های جمعیتی به مکانهای امن

مراحل مذکور به گونه شماتیک در شکل 2-8 نمایش داده شده می باشد. در اد امه به تشریح هر یک از این گامها پرداخته می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه