پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روشهای ارزیابی چند معیاره و منطق فازی تصریح نمود که در ادغام با سیستم اطلاعات جغرافیایی از قابلیت­های بالایی در مکانیابی برخوردار هستند. این مرحله مهمترین قسمت از فرآیند اسکان موقت می باشد. به این دلیل که گام­های بعدی و تاثیر آنها در این فرایند منوط به انتخاب مکانهای مناسب و بهینه برای اسکان موقت می باشد. در بعضی شهر­ها مانند تهران با کمبود فضای لازم برای اختصاص بدین مقصود مواجه می باشد که بهینه­یابی در اینجا مطرح نمی باشد. اما در بعضی شهرهای دیگر با تعدد مکانهای امن روبرو هستیم که انتخاب بهینه آنها از میان کلیه گزینه­ها، امری مشکل و نیازمند برنامه ریزی مدون می باشد.

در گام دوم، هدف حداقل کردن جابجایی جمعیت خطر پذیر می باشد که پس از وقوع زلزله از بلوک­های ساختمانی به سمت مراکز امن حرکت می­کند. پس بایستی بهترین مسیر ممکن میان بلوک جمعیتی و مکان امن پیدا نمود گردد. در شرایط عادی، غالبا بهترین گزینه ممکن برای افراد آسیب دیده به مکانهای امن، کوتاهترین مسیر می باشد. اما در شرایط بحران و پس از سانحه دیگر این مسئله صادق نیست؛ زیرا سانحه موجب از بین رفتن قسمت­هایی از شبکه راه می­گردد. پس برنامه ریزی مناسب جهت انتقال افراد به اماکن اسکان موقت مهم می­باشد. عوامل و پارامترهای گوناگونی بر انتخاب مسیرهای انتقال افراد تاثیر گذار هستند. مانند این موارد می توان به عوامل اجتماعی (سطح آشنایی افراد در رویارویی با بحران، امدادرسانی، انجام مانورهای قبل از بحران و دادن آموزش های لازم توسط سازمانهای مسئول و …) و پارامترهای فنی(عرض معابر، ارتفاع ساختمانهای مجاور راه­ها، فاصله تا محل سکونت افراد و …) تصریح نمود. (احمدیان , 1388)

در نهایت در گام سوم، هدف گروهبندی بلوک­های ساختمانی برای هر مکان امن می باشد به گونه ای که دو شرط ذیل رعایت گردد:

جابجایی جمعیت از بلوکهای ساختمانی به مکانهای امن بایستی حداقل باشد تا افراد با حداکثر سرعت و حداقل تلفات در مکان­های امن اسکان یابند.

مکانهای امن به گونه نسبی اضافه یا کمبود جمعیت نداشته باشند (Saadat seresht, et al., 2009).

در بخش بعد مسئله تخصیص بیشتر مورد مطالعه قرار می گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه