عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جریان هوا در داخل ساختمان: زیرا H2 برابر ۱ می باشد پس جریان محسوس هوا لازم نیست. پس بایستی اندازه تهویه در روز را به حداقل ممکن رساند.

۴ پنجره ها: زیرا مجموع سالانه شاخص  برابر۵ می باشد، پس پنجره ها و بازشوهای متوسط مناسبترند. مساحت بازشوها بهتراست بین ۲۵ الی ۴۰ درصد مساحت نمای مربوطه باشد. پس بهتر می باشد که بازشوها متوسط باشند و برای جلوگیری از نفوذ پرتوهای منعکس شده از سطح زمین اطراف، پنجره ها در قسمت های فوقانی دیوار تعبیه شوند.

۵ جایگاه بازشو ها: در دیوارهای شمالی و جنوبی و در ارتفاع بدن بشر ساخته شوند. زیرا ایجاد کوران در فضاهای داخلی ضرورتی ندارد. با در نظر داشتن اینکه جهت ساختمان شرقی – غربی می باشد بهتر می باشد که پنجره ها و درها شمالی – جنوبی باشند تا بتوان از جریان باد در تابستان و نورخورشید در زمستان بهره گیری نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه