عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به مقصود بهبود نتایج، حساسیت مدل نسبت به تغییر پارامترهای فرومون و تابع ابتکاری الگوریتم ACO مورد ارزیابی قرار گرفت و مقادیر مناسب و بهینه آنها تعیین گردید. با در نظر گرفتن قیود تعیین شده و همچنین نمودار همگرایی تابع هدف، بهترین عملکرد در کاهش نهایی تابع هدف توسط  مشخص گردید و علاوه بر آن، نتایج حاصل از تست تکرارپذیری نشان دهنده پایداری و ثبات جواب­های الگوریتم مورد مطالعه می­باشد. نتایج تخصیص جمعیت به مکان­های امن، وابستگی انکارناپذیری به نحوه توزیع اماکن امن و ظرفیت آنها و همچنین پراکندگی و جمعیت بلوک­های ساختمانی دارد. میانگین فاصله طی شده تا نزدیکترین مکان امن در مدل نهایی تخصیص برابر با 1200 متر می باشد اما به دلیل عدم توزیع مناسب این مکان­ها با در نظر داشتن توزیع جمعیت در سطح شهر، بیش از 40 درصد جمعیت فاصله ایی بیش از 1500 متر را تا نزدیکترین مکان امن انتخاب شده بایستی طی کنند. در نتیجه شناسایی و تاسیس مراکز امن جدید برای کاهش این فاصله لازم است. نتایج نشان می­دهند که بهره گیری از الگوریتم ACO، قابلیت­های زیادی برای ترکیب با سیستم­های اطلاعات جغرافیایی برای حل مسئله مکان­یابی و تخصیص که نیازمند محیط شبیه­سازی پویا (تغییر مکانهای امن – تغییر ظرفیت) می­باشند، دارا می با­گردید.

1-1- آزمون فرضیات

1-1-1-  فرض اول

فرض اول پژوهش اظهار می­دارد که با بهره گیری از طریقه کلی حل مسائل با الگوریتم ACO و ایجاد تغییرات لازم، و همچنین تعریف توابع هدف مناسب، مدل مورد نظر پژوهش پیاده­سازی می­گردد.

همانگونه که نظاره گردید، با ایجاد تغییرات لازم در نحوه حل مسئله TSP توسط الگوریتمACO، مدل مناسب به مقصود مکانیابی پناه­گاههای اسکان موقت طراحی گردید. باتوجه به نتایج می­توان اینگونه اظهار نمود که بهره گیری از الگوریتم ACO در حل مسائل بهینه­سازی مکانیابی و تخصیص، کمک بسزایی در حل مسائل با محیط پویا (تغییر مکانهای امن – تغییر ظرفیت) خواهد نمود و نتایج قابل قبولی را در بر خواهد داشت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه