عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

  • با در نظر داشتن اینکه این پژوهش با در نظر گرفتن کل سطح شهر کرمان صورت پذیرفته می باشد، پیشنهاد می گردد تا براساس ناحیه بندی نواحی گوناگون شهر، علاوه بر کاهش حجم محاسبات و در نظر گرفتن تمامی شرایط هر ناحیه، در صورت کمبود مکان امن، تمهیداتی برای این مقصود پیشنهاد گردد. البته یکی از فعالیت­های آتی نگارنده در همین زمینه معطوف خواهد بود.
  • مرکز مطالعات و آموزش مدیریت بحران نرم افزاری تحت عنوانKarmania Hazard طراحی و تولید نموده می باشد که با بهره گیری از کلیه اطلاعات ممیزی مربوط به شهر کرمان، می­توان با تعریف یک سناریوی زلزله، کلیه خسارتها و همچنین مسیرهای مسدود شده را تحت آن سناریو تخمین زد. پیشنهاد می­گردد تا با بهره گیری از این اطلاعات، مسئله مورد نظر این پژوهش مورد مطالعه قرار گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه