عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- پیشنهادات:

با توجه با اینکه بهره گیری از الگوریتم ACO در مکانیابی پناهگاه اسکان موقت برای اولین بار در این پژوهش صورت پذیرفته می باشد، لازم می باشد تا تحقیقات بیشتری در زمینه بهبود آن صورت پذیرد. در ادامه پیشنهاداتی بدین مقصود ارائه می­گردد؛

  • با در نظر داشتن پیشرفت سریع الگوریتم ACO در حل مسائل متعدد و مانند توسعه آن در جهت حل مسائل چند هدفه، پیشنهاد می­گردد مسئله مکانیابی و تخصیص با بهره گیری از الگوریتم چند هدفه ACO مورد پژوهش قرار گیرد.
  • در این پژوهش از نسخه ACS الگوریتم ACO بهره گیری شده می باشد. با در نظر داشتن تفاوت نسخه­های دیگر این الگوریتم در بروزرسانی فرومون، پیشنهاد می گردد از سایر نسخه­های آن نظیر AS و MMAS برای مطالعه نتایج این مدل بهره گیری گردد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • روش­های فراابتکاری متعددی در حال توسعه می­باشند که در این پژوهش از الگوریتم ACO برای انجام پژوهش بهره برده گردید. پیشنهاد می­گردد نتایج بهره گیری از دیگر روش­ها نظیر NSGA II و PSO با نتایج حاصل از این پژوهش مورد مطالعه قرار گیرند.
  • مقدار پارامترهای آلفا و بتا در این پژوهش، در نتایج مسئله بسیار تاثیر گذار می­باشند. پیشنهاد می­گردد تا از الگوریتم­های فراابتکاری دیگر مانند ICA، PSO و یا الگوریتم ژنتیک برای تعیین دقیق آنها بهره گیری گردد.
  • شبیه­سازی شرایط وقوع بحران امری پیچیده، مشکل و با عدم قطعیت زیادی مواجه می­باشد. شبیه­سازی شبکه معابر از نظر دسترسی، ترافیک و …، اندازه تخریب ساختمان­ها مانند مسائلی می باشند که با انجام آن قبل از وقوع بحران می­توان حالات مختلف دسترسی به مکان­های امن را مورد مطالعه قرار داد. پیشنهاد می­گردد این زمینه تحقیقاتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

با در نظر داشتن اینکه در مکانیابی پناهگاه اسکان موقت معیارهای زیادی مورد بهره گیری قرار می­گیرند، اما در این پژوهش به دلیل عدم دسترسی به تعدادی از آنها، تنها با تعداد مشخصی مسئله مورد پژوهش قرار گرفته می باشد. پیشنهاد می­گردد پژوهش بیشتری در زمینه تاثیر پارامترهای دیگر در حل این گونه مسائل صورت پذیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه