تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

البته نتایج بدست آمده تنها در مورد ساختمانهایی صادق می باشد که دارای یک نمای اصلی هستند و از همین نما انرژی کسب می کنند.

۶-۵-٢- جهت استقرار ساختمان در ارتباط با تاثیر باد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به مقصود مطالعه تاثیر عوامل باد در جهت ساختمان لازم می باشد بادهای غالب و درجه دوم (نائب غالب) و مطلوب و نامطلوب منطقه مشخص گردد براساس گلبادهای ایستگاه گنبد کاووس جهت وزش باد غالب در چهار ماه سرد سال (ژانویه، فوریه، نوامبر و دسامبر) شمال شرق می باشد که در طی فصول سرد سال سبب ایجاد هوای سرد و نامطلوب می گردد و در بقیه ماههای سال جنوب غرب می باشد و جهت باد نائب غالب نیز غربی می باشد. با در نظر داشتن تاثیر خنک کنندگی باد در طی فصول سرد سال و سرمای منطقه جهت استقرار ساختمان در ارتباط با بادهای مطلوب و نامطلوب ماههای سرد مورد مطالعه قرار گرفت. پس هر چه باد زاویه کوچکتری با نمای اصلی ساختمان ایجاد کند بهتر می باشد. برای کنترل تاثیر وزش باد، ساختمان بایستی درون گرا باشد یا با دیوارهای بلند محصور گردد. زیرا دیوارهای بلند اطراف ساختمان مانع از نفوذ باد به داخل حیاط و فضای داخلی ساختمانها خواهد گردید. بدین مقصود تاثیر بادهای غالب و درجه دوم بر روی جبهه های ساختمان در جهت قابل قبول ساختمان که در قسمت پیشین براساس مقدار گرمای دریافتی از خورشید تعیین شدند مورد مطالعه قرار گرفتند و نتایج زیر حاصل گردید:

۱ – در صورت امکان جهت ساختمان از جنوب به جنوب غربی تغییر کند، باد برای پنجره های جنوب شرقی مزاحمت ایجاد نمی کند.

۲ – پنجره های جهت جنوب و جنوب غربی کاملا درزگیری شده و از پنجره های دو جداره بهره گیری گردد.

٣ – ایجاد دیوار جهت جلوگیری از ورود بادهای شمال شرقی در فصل سرد.

پس جهت جنوبی- شمالی جهت مناسبی در ارتباط با تاثیر وزش باد بر ساختمان می باشد. البته هر چه جهت باد زاویه کوچکتری با نمای اصلی ساختمان ایجاد کند بهتر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه های ارشد