تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

مساکن جدید

این مساکن در دوره ای که با کنار رفتن نسبی الگوهای معماری سنتی، تفکر جدیدی از اروپا به ایران تحت عنوان مدرنیسم با مشخصه فرد گرایی و شخصی گری در خلق فضاهای معماری منتقل گردید رواج پیدا نمود. چنین معماری چنانچه در سایر شهرهای قدیمی ایران نیز بدین عنوان می باشد ارتباط منطقی با سیمای سنتی شهر را جستجو نکرده می باشد و خصوصیات خود را از فرهنگ و روابط اجتماعی دیگر به عاریت گرفته می باشد. این گونه ساختمانها اکثرا با مصالحی مانند سیمان، بتن و تیرآهن ساخته شده اند و تعداد آنها هر روز در حال افزایش بوده به طوریکه بافت سنتی و قدیم را دستخوش تغییر می نماید.

۵-٣- مطالعه نمونه هایی از بناهای قدیمی و جدید

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به دلیل تخریب ناشی از عوامل طبیعی و فرهنگی تعداد خانه های قدیمی در گنبد کاووس کم می باشد که از این تعداد کم نیز به غیر از چند مورد محدود بقیه طی تغییرات و انحصار وراثت از حالت اولیه خارج شده اند. در این قسمت به مطالعه نمونه های از امکان قدیمی گنبد کاووس می پردازیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه