تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در شهر گنبد نیز با در نظر داشتن اهمیت کسب انرژی خورشیدی، ساختمان بایستی به نحوی طراحی گردد که در مواقع سرد سال حداکثر انرژی به نمای اصلی ساختمان بتابد. نتایج بدست آمده از وضعیت بیوکلیمایی انسانی و ساختمانی شهر گنبد کاووس مشخص می کند که در ۵ ماه از سال (ژانویه، فوریه، مارس، نوامبر، دسامبر) حداکثر نیاز به انرژی خورشیدی احساس می گردد که در واقع طول دوره سرما در این شهر می باشد و در چهار ماه از سال (ژوئن، جولای، آگوست، سپتامبر) حداقل نیاز به انرژی خورشیدی را داراست.

در صورتی که هدف از تعیین جهت استقرار ساختمان، کسب حداقل انرژی خورشید در مواقع گرم سال و بیشترین مقدار آن در مواقع سرد سال باشد برای این مقصود در شهر گنبد کاووس فرم بنا و جهت مناسب استقرار ساختمان به شکل یک مستطیل و نمای اصلی آن در جهت جنوبی (۱٨۰) درجه  با کشیدگی شرقی- غربی می باشد و همانطور که از نمودار (۶-۱) نیز پیداست زاویه ۱۵ درجه غربی نیز بعد از زاویه ۱٨۰ درجه جهت قابل قبول می باشد. پس با در نظر داشتن اینکه باد غالب جنوب غربی می باشد جهت مناسب استقرار ساختمان ۱٨۰ درجه می باشد یعنی شمالی- جنوبی با کشیدگی در راستای شرقی- غربی می باشد و از لحاظ تاثیر باد غالب بر ساختمان هم بهترین جهت می باشد زیرا باد غالب گنبد کاووس از جهت جنوب غربی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه