تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوی شماره ۱:

استقرار ساختمان در وسط قطعه زمین به گونه ای که از چهار طرف با هوای خارج ارتباط داشته باشد. در این الگو مساحت پوسته خارجی ساختمان که با هوای آزاد در ارتباط می باشد به حداکثر می رسد و طبیعتا در این حالت ساختمان بیشترین انتقال و اتلاف انرژی را خواهد داشت و مصرف سوخت جهت کنترل دمای سوخت نسبت به سایر الگوها حداکثر خواهد بود

الگوی شماره ۲:

مانند الگوی شماره یک می باشد منتهی با این تفاوت که ساختمان تمام عرض زمین را اشغال کرده می باشد و در ترکیب با الگوی سطح اشغال قطعات همجوار پوسته خارجی در دیوارهای شرقی و غربی توسط قطعات همجوار پوشش داده می گردد. در این الگو به دلیل مشترک بودن دیوارهای شرقی و غربی ساختمانهای مجاور هم از تابش شدید ترین آفتاب تابستانی بر سطوح خارجی ساختمان جلوگیری می گردد و در زمستان از انتقال حرارت از داخل ساختمان به خارج ساختمان در مناطق سرد جلوگیری می گردد، مساحت سطح خارجی این الگو کمتر از الگوی قبلی می باشد این الگو غیر از موارد یاد شده تفاوتی با الگوی قبلی ندارد.

الگوی شماره ٣:

در این الگو ساختمان در منتهی الیه شمالی زمین قرار گرفته و تمام عرض آن را اشغال می کند. این الگو که الگوی سطح اشغال رایج بافت جدید موسوم به بافتهای آماده سازی شده می باشد. در این الگو در حالتی که معبر در جنوب قطعه واقع گردد به دلیل وجود یک نمای اصلی امکان برقراری جریان هوا در فضاهای داخلی امکان پذیر نیست، اما در حالتی که معبر در شمال قطعه واقع گردد در صورتیکه برای هر یک از فضاها دو پنجره پیش بینی گردد جریان هوای آرامی در آنها ایجاد خواهد گردید. در شهر گنبد کاووس در بافت قدیم آن این الگو بسیار رایج می باشد در نمای شمالی آن پنجره ها و بازشوها قرار دارد، اما نمای اصلی نمای جنوبی می باشد که داخل حیاط متصل می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه