عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

طراحی اقلیمی پنجره ها

پنجره ها بخشی از پوشش ساختمان را تشکیل می دهند و با این عملکرد، مانعی در برابر عوامل اقلیمی مثل باد، باران، سرما و گرما و مانعی فیزیکی و روانی بین ساکنین ساختمان و خارج از آن ایجاد می کنند. از طرف دیگر عامل اصلی تامین روشنایی طبیعی در فضاهای داخلی خانه می باشند. این عوامل و بعضی از عوامل دیگر سبب شده که برای مناطق خاصی پنجره های مختلفی طراحی گردد. جایگاه، جهت استقرار و اندازه پنجره که از عوامل موثر در شکل گیری پنجره ها هستند در صورتی که با در نظر داشتن اهداف عمده طراحی اقلیمی هر منطقه تعیین گردد، سبب آسایش و راحتی در فضاهای داخلی می گردد. برعکس اگر پنجره ها متناسب با اقلیم طراحی نگردد باعث بدتر شدن شرایط حرارتی فضاهای داخلی شده و در نتیجه افزایش نیازهای سالیانه انرژی را به موجب می گردند. با در نظر داشتن اینکه کسب حداکثر انرژی خورشیدی در مواقع سرد سال و حداقل آن در مواقع گرم سال از اهداف طراحی اقلیمی در شهر گنبد کاووس می باشد، که هر دو به نوعی به اندازه و جایگاه پنجره های با مساحت ۲۵ تا ۴۰ درصد می باشد. نوعی دیگر از پنجره ها هست به نام پنجره های سقفی که می تواند کارایی بالایی داشته باشد، اندازه عمق نفوذ آفتاب زمستانی به این پنجره ها به شیب سقف، ضخامت سقف، ارتفاع دور پنجره و ابعاد بازشوهای سقف بستگی دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه