عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

فرم کالبدی یا شکل ظاهری ساختمان تأثیر قابل توجهی در اندازه تاثیر شرایط اقلیمی در وضعیت حرارتی فضاهای داخلی آن دارد. فرم بنا برای یک زیر بنای معین می تواند به شکل های مختلف باشد. فرم ساختمان را می توان با در نظر گرفتن شرایط بحرانی هر منطقه تعیین نمود. در شهر گنبد کاووس نیز با در نظر داشتن اینکه مشکل عمده در این شهر جلوگیری از اتلاف گرمای ساختمان در مواقع سرد سال می باشد. برای انتخاب فرم مطلوب ساختمان در این شهر بایستی شرایط زمستانی را در نظر گرفت. پس در اینجا بایستی شکل ساختمان به گونه ای باشد که سطح خارجی پوسته آن به حداقل برسد و مانع از تبادل حرارت ناخواسته بین فضاهای داخلی و محیط خارجی گردد. در این ارتباط پلان مکعبی ( بیشترین حجم و کمترین سطح خارجی را دارد) ساختمان دو یا یک طبقه یک شکل بهینه می باشد در نتیجه اندازه اتلاف گرما از پوسته ساختمان کاهش پیدا می کند.

در ارتباط با اولویت طراحی در گنبد کاووس، بر طبق جدول ماهانی، بهره گیری از انرژی خورشیدی در گرمایش فضاها در مواقع سرد، لازم می باشد که بخش اعظم ساختمان در محور شرقی  – غربی کشیدگی داشته باشد. با در نظر داشتن اینکه مسیر حرکت خورشید در آسمان در ماههای سرد سال از جنوب شرقی به جنوب غربی می باشد بهتر می باشد اتاق های اصلی ساختمان و بازشوها در جبهه جنوبی ساختمان قرار گیرند (بهره گیری غیر فعال از انرژی خورشیدی).

 

 

۶-٣- بافت مجموعه های ساختمانی

مقصود از بافت مجموعه های ساختمانی، نحوه قرار گیری و اتصال ساختمانهای مسکونی مختلف در یک مجموعه می باشد. با در نظر داشتن اینکه هدف کاهش اتلاف حرارت ساختمان در مواقع سرد سال می باشد بهتر می باشد بافت مجموعه های ساختمان فشرده و متراکم باشد. در چنین بافتی به لحاظ فشردگی و اتصال ساختمانهای مختلف به یکدیگر، مساحت سطوح خارجی کاهش و ظرفیت حرارتی با زمان تاخیر نهایی مجموعه افزایش می یابد و تاثیر شرایط اقلیمی کمتر می گردد. همچنین از طریق ایجاد دیوارهای مشترک بین واحدهای همجوار و طرح ریزی گروهی ساختمانها، می توان بافت متراکم و فشرده ای را به وجود آورد، زیرا که هر چه دیوارهای مشترک بین ساختمانها بیشتر باشد، مساحت سطح خارجی آنها کمتر و در نتیجه اندازه اتلاف حرارت ساختمان کمتر خواهد بود. با در نظر داشتن اینکه در شرایط اقلیمی گنبد کاووس ایجاد جریان همیشگی هوا در فضاهای داخلی و محیط اطراف ساختمان ها ضرورتی ندارد، حداقل فاصله بین ساختمان های پشت سرهم تابع مقدار سایه ایجاد شده در پشت ساختمان رو به آفتاب می باشد. به اظهار دیگر، فاصله بین دو ساختمان بایستی در حدی باشد که امکان نفوذ آفتاب به فضاهای داخلی در فصل سرد وجود داشته باشد، زیرا که بهره گیری از انرژی خورشیدی در گرمایش فضاهای داخلی، یکی از اهداف طراحی در گنبد کاووس می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه