عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به گونه کلی ویژگی عناصر مختلف معماری خانه های سنتی شهر گنبد کاووس براساس مطالعه های انجام شده به تبیین زیر می باشد:

از نظر فرم ساخت (بنا) ساختمانهای قدیمی گنبد کاووس دارای حیاط مرکزی و درونگرا در یک طبقه ساخته شده اند.

ابعاد حیاط در خانه های سنتی گنبد کاووس متعادل می باشد. وجود باغچه که در اکثر خانه های قدیمی نظاره می گردد حاکی از قدرت و نفوذ گونه سازی مسکن در ایران می باشد. ارتفاع اتاق ها در گنبد کاووس نسبتا بزرگ می باشد و فضای داخل بنا متعادل می باشد.

جهت استقرار ساختمان در شهر گنبد کاووس متاثر از عوامل متعددی می باشد که در این بین عوامل اقلیمی به ویژه بهره گیری از تابش خورشید و مسائل فرهنگی مانند جهت قبله تأثیر تعیین کننده ای داشته اند. جهت استقرار ساختمان در نمونه های قدیم شمالی – جنوبی بوده می باشد. اما در نمونه های جدید اکثرا غربی- شرقی و جنوب غرب- شمال شرق می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه