پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

باتوجه به وضعیت و توزیع مکان­های امن این مسئله به دو دلیل عمده می­باشد:

  • عدم توزیع مناسب مکان­های امن در سطح شهر
  • نبود مکان امن در نقاط با جمعیت متوسط شهر(ناحیه مرکزی و شمال غربی شهر)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانگونه که در بخش های پیشین تصریح گردید هدف از مکانیابی و تخصیص حداقل کردن فاصله جابجایی برای هر بلوک جمعیتی می باشد. با بهره گیری از اطلاعات مسافت طی شده توسط هر بلوک جمعیتی به مکان امن تخصیص یافته شده و همچنین جمعیت بلوک مورد نظر، طبق ارتباط 5-4 می توان هزینه نهایی انتقال هر بلوک جمعیتی به مکان امن را بدست آورد.

در شکل 5-11 قسمتی از این نتایج مربوط به مناطق مرکزی رو به شمال شهر کرمان نشان داده شده می باشد. همانگونه که در شکل بالا مشخص می باشد، هزینه­های انتقال در سمت چپ تصویر بیشتر از سمت راست می­باشد. با در نظر داشتن نبود مکان امن کافی و جمعیت تقریبا زیاد، هر چند مدل طراحی شده حداکثر تعداد مکان را از این ناحیه انتخاب نموده می باشد اما بلوک­های این قسمت از شهر بایستی مسافت بیشتری را تا نزدیکترین مکان امن طی کنند؛ که این مسئله خود سبب ایجاد هزینه بیشتر در انتقال افراد به مکان امن می­گردد. اما از طرف دیگر، تعداد مکان­های امن و همچنین جمعیت بلوک­های ساختمانی این ناحیه در سمت چپ تصویر بیشتر از سمت راست می­باشد این این خود سبب می­گردد تا شاهد کاهش هزینه­های انتقال در این قسمت از شهر با ناحیه همسایه خود آن باشیم.

1-1- مطالعه تاثیر محدودیت تعداد مکان حداکثر در نتایج تابع هدف

در مدل طراحی شده در پژوهش حاضر با قرار دادن سه محدودیت همزمان، عملا موجب گردید تا هر جوابی با هر کیفیتی مورد قبول قرار نگیرد. بعضا در مقادیر پایین ضریب بتا، جوا­ب­هایی از این نمونه بیشتر نظاره شده می باشد. به همین دلیل به مقصود مطالعه تاثیر محدودیت تعداد مکان حداکثر، مدل بدون در نظر گرفتن دو محدودیت تعداد مکان و میانگین تناسب مکانی اجرا شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه