پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1-   مراکز درمانی و ایستگاه­های آتش نشانی

یکی از معیارهای اصلی که در تعیین مناسب­ترین مکان امن جهت پناهگاه اسکان موقت بایستی در نظر داشت، نزدیکی به مراکز درمانی و بیمارستان می­باشد. راه­اندازی بیمارستان صحرایی در روزهای اولیه بحران با در نظر داشتن حجم عظیم فعالیت­های امدادی از اولویت­ها می باشد. اما با در نظر داشتن اینکه در اسکان موقت مدت زمان کوتاهی برای اقامت در نظر گرفته می­گردد، بهتر می باشد در این حالت مکان­هایی به عنوان پناهگاه در اولویت قرار گیرند که کمترین فاصله را تا نزدیکترین مرکز درمانی در مقایسه با دیگر مکان­ها دارا باشند.

در اردوگاه­های اسکان موقت در حوادث مختلف طبیعی(زلزله بم و زرند کرمان) به وفور نظاره شده می باشد که حوادثی از قبیل آتش­سوزی چادرهای ساکنین از اتفاقات رایج می­باشد. نزدیکی به مراکز خدمات ایمنی و آتش­نشانی مانند پارامترهای مهمی می­باشد که بایستی در تعیین مراکز امن مورد توجه قرار گیرد. مراکز ایمنی از نقشه1:2000 کاربری­های شهر کرمان استخراج شده می باشد. در شکل4-6 جایگاه مراکز درمانی، بیمارستان­های شهر و مراکز بهداشت و همچنین ایستگاه­های آتش­نشانی نشان داده شده­اند.

1-1-1-2-  مراکز انتظامی

نزدیکی به مراکز امنیتی و انتظامی مانند پارامترهایی می باشد که به جهت ایجاد و حفظ امنیت در مراکز اسکان موقت و نواحی گوناگون شهر در این مدل مورد توجه قرار گرفته و مانند مراکز امدادی از نقشه کاربری­های شهری استخراج و نزدیکترین مرکز به هر مکان امن، مشخص شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه