عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1-  تبخیر فرومون

یکی از استراتژی­هایی که در جهت جلوگیری از دچار شدن الگوریتم ACO در بهینه محلی از آن بهره برده می­گردد، تبخیر فرومون می­باشد. به علاوه به جهت ایجاد یک نوع توازن بین جستجوی مکان­های امن جدید و یا بهره­برداری از جواب­های مناسب کشف شده، از فرایند تبخیر فرومون بهره گیری می­گردد. پس مقدار کم ضریب تبخیر در همگرایی سریع به یک جواب غیر واقعی با تعداد کم تکرار و یا مقادیر زیاد آن در افزایش زمان همگرایی مدل با افزایش تعداد تکرارهای مدل بسیار موثر می­باشد. پس، در پایان هر تکرار به نسبت ضریب تبخیر از فرومون کلیه مکان­ها کاسته می­گردد، و به مکان­هایی که انتخاب شده اند فرومون اختصاص می یابد. این فرایند سبب می­گردد تا مکان­هایی که کمتر انتخاب می شوند به تدریج از چرخه انتخاب خارج گردند. در این پژوهش، ضریب تبخیر اولیه برابر4/0 نظر گرفته شده می باشد که در فصل نتایج مقادیر مختلف آن مورد مطالعه قرار می­گیرد.

یکی از موارد اساسی در الگوریتم­های فراابتکاری، تعیین شرایط پایان مدلسازی می­باشد. این شرایط شامل: رسیدن مدل به جواب تعیین شده، تعداد تکرار معین و یا تکرار یک جواب در تکرارهای متوالی می­باشد. دراین پژوهش تعداد تکرار به عنوان شرط خاتمه فرایند بهینه­سازی در نظر گرفته شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه