عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-  مکان­های امن(نقاط عرضه)

آن چیز که که در زمان وقوع بحران اتفاق می­افتد، علاوه بر خسارت­های جانی و مالی، خسارت­های اجتماعی فراوانی نیز به دنبال دارد. پس به مقصود کاهش خسارات اجتماعی و روانی در تامین سرپناه و اسکان موقت آسیب دیدگان، مکانیابی این مراکز بایستی با در نظر داشتن یک سری ملاحظات صورت گیرد. از این جمله می­توان به موارد زیر تصریح نمود (اسلامی, 1385):

  • پرهیز از اسکان بازماندگان در نقاط دور از محل کار، مدرسه و سایر امکانات اجتماعی اقتصادی با در نظر داشتن علت های عاطفی و روانی آنها برای حضور در محل حادثه، حفظ اموال برجای مانده و تاکید بر مالکیت زمین.
  • پرهیز از ایجاد اردوگاه­های اضطراری وسیع، به مقصود کاهش معضلات اجتماعی در مراکز اسکان موقت و ایجاد امنیت عاطفی و روانی در یک محیط خصوصی و نیمه خصوصی برای کمک به بازگرداندن شرایط به حالت عادی

هر مکان امن علاوه بر پارامترهای ذکر گردیده در بخش4-2-1 و 4-2-2، دارای ویژ­گی مهم دیگری، به نام دسترسی می­باشد که از آن به عنوان معیار ذاتی آن مکان هم نام برده می­گردد. امکان دسترسی به اردوگاه، شرط اولیه هر گونه امداد­رسانی و برنامه ریزی می­باشد. فقدان دسترسی فیزیکی و یا فاصله زیاد تا نزدیکترین معبر، تقریبا کمک­رسانی را با مشکل مواجه می کند. پس نزدیکی به شبکه معابر شهری یکی از پارامترهای مهمی می­باشد که در مدل به آن توجه شده می باشد. از عوامل اثر گذار بر دسترسی، مالکیت زمین می­باشد. با در نظر داشتن اینکه هزینه ایجاد این مکانها در صورتیکه مالکیت خصوصی داشته باشند بسیار زیاد خواهد بود و مقرون به صرفه نمی­باشد ( Hodgson, et al., 2008)(شجاع عراقی, 1390) ، در این پژوهش طبق دستورالعمل مرکز مطالعات و آموزش مدیریت بحران شهرداری کرمان، تنها مکان­هایی که مالکیت آنها دولتی، متعلق به شهرداری و یا زمین بایر می­باشند، می توانند به عنوان مکان­های نامزد مورد مطالعه قرار گیرند. به همین مقصود کلیه پارک­ها و فضاهای سبز شهرداری، مدارس، فضاهای باز( ادارات دولتی بزرگ، زمین­های بایر، ورزشگاه­ها، سالن­های ورزشی،…) از نقشه موجود استخراج گشته اند (شکل 4-9). در جدول 4-1 تعداد و مساحت هر یک از این گروه مکان­ها نیز آورده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه