عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

روز دو ماه از سال (جولای، آگوست) در منطقه خیلی گرم قرار دارد (آسایش به وسیله جریان هوا و به وسیله وسایل برودت زا فراهم می گردد) و در شب در آسایش (نزدیک منطقه آسایش) قرار دارند.

پس نتیجه می گیریم که ماههای ژانویه، فوریه، مارس، نوامبر و دسامبر (فصل زمستان و پاییز) کاملا در منطقه سردسیر قرار دارند و شب دو ماه آوریل و اکتبر نیز در این منطقه قرار دارد (در ۱٢ ماه سال ٧ ماه را در منطقه سردسیر می باشد) و در فصل تابستان روز دو ماه جولای و آگوست خیلی گرم می باشد. پس در گنبد مشکل سرما بیش از مشکل گرما می باشد. پس در طراحی ساختمان بایستی امکان نفوذ پرتوهای خورشیدی در دوره سرد سال فراهم گردد و نیز بهره گرفتن از مصالح ساختمانی مناسب و امکان بکارگیری سیتم های گرمایشی برای گرم کردن ساختمان توصیه می گردد. و در فصل بهار و پاییز روزهای ماه آوریل و اکتبر در آسایش و در تابستان شب های ماههای جولای و اگوست در منطقه آسایش قرار دارند. با در نظر داشتن تقسیمات و نمودار بیوکلیمایی الگی در کتاب اقلیم معماری کسمایی و انتقال داده های حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی (روز) و حداقل دما و حداکثر رطوبت نسبی (شب) ایستگاه گنبد کاووس مشخص گردید که از نظر اقلیمی شهر گنبد در منطقه نیمه خشک قرار دارد.

نیازهای حرارتی فضاهای آزاد گنبد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با بهره گیری از نتایج بدست آمده از مطالعه های انجام شده، می توان نیازهای حرارتی فضای آزاد را در طول سال تعیین نمود. با مقایسه حدود تغییرات شرایط حرارتی هوای گنبد کاووس و احساس آسایش در مواقع مختلف و با در نظر داشتن نحوه لباس پوشیدن مردم در طی فصول مختلف دماهای ۱۲ و ۱٨ درجه سانتی گراد به ترتیب به عنوان حد پایین آسایش در آفتاب و حد پایین آسایش در سایه تعیین گردید و برای این مقصود منحنی های همدمای آستانه حرارتی فضاهای آزاد گنبد کاووس ترسیم گردید. بدین مقصود آغاز تغییرات دو ساعته دمای موثر هر ماه با بهره گیری از نمودار زیر:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه