تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش جلگه رُخ تربت حیدریه

قسمتی از متن پایان نامه :

تطورگرایی

توسعه را می­توان به معنای تغییر تدریجی تعریف نمود، لذا نشأت گرفته از مکتب تطورگرایی می باشد. زیرا معنای لفظ «اولوسیون» نیز در زبان فارسی «تغییر و تحول»، از صورتی به صورت دیگر شدن می باشد؛ البته لفظ تطور جهت را تعیین می­کند و نه غایت را. اصطلاحات فراوان دیگری که معنای نزدیکی به تطور دارند نیز موجود می باشد که به اختصار به بعضی از آن­ها تصریح می­گردد:

– نظریه ثبوت

بر اساس این نظریه صفات انواع، از گذشته دور تا به حال هیچ تغییری نکرده می باشد و بین اقسام موجودات زنده ارتباط نسلی وجود ندارد؛ این نطریه قبل از نظریه تطورگرایی داروین مورد قبول اکثر صاحب نظران بوده می باشد.

– نظریه تغییر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این نظریه، تغییر تدریجی صفات انواع و پیوستگی آن‌ها با همدیگر را اظهار می­کند که پایه­گذاران آن در عصر جدید بوفون، لامارک و داروین هستند.

– نظریه تحول

این نظریه دیدگاهی عام می باشد که معنی تحول را به گونه کلی شامل می­گردد.

 

– نظریه جهش

نظریه جهش به تطور ناگهانی و شدید و گذر از مراحل تصریح دارد که گاهی دگرگونی جهشی نیز خوانده می­گردد.

– توسعه

اصطلاح جدیدی می باشد که در مورد تحولات و دگرگونی­های عمدی در جهت پیشرفت جوامع به کار می­رود. توسعه می­تواند به صورت توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی مطرح گردد (مطیعی­لنگرودی، 1382: 63-62).

در این راستا یکی از مهم­ترین نظریه­هایی که در زمینه توسعه بویژه در مناطق روستایی کاربرد دارد، نظریه اورت راجرز می باشد. راجرز عناصر خرده فرهنگ دهقانی را عوامل بازدارنده نوآوری و پذیرش تغییرات در جوامع روستایی و یا به تعبیری، بازدارنده تجدد و نوسازی به شمار می­آورد (ازکیا، 1381: 115). مطالعات پیرامون توسعه چنان وسیع می باشد که گردآوری تمامی نظریات نه تنها امکان­پذیر نیست بلکه حتی پژوهشگر را به هنگام انتخاب تقدم نظریه­ها چه از لحاظ زمان ارائه و چه از لحاظ اهمیت و یا ترتیب موضوعی آن با سردرگمی بسیار مواجه می­کنند. لذا در این مبحث تنها به ارائه نظریات بعضی از اندیشمندان برجسته پرداخته می­گردد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه