تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش جلگه رُخ تربت حیدریه

قسمتی از متن پایان نامه :

با تکیه بر شواهد عقلی و تجربی درمی­یابیم که نیروی انسانی مهمترین عامل بهره­برداری از امکانات و عامل اصلی توسعه یک جامعه محسوب می­گردد؛ البته در مسیر توسعه، نیروی انسانی بایستی از شرایط لازم و کافی از قبیل سن مناسب، سواد، مهارت، تجربه کافی، توانایی فعالیت و … برخوردار باشد. تحت این شرایط مسلماً افرادی با سن بسیار پایین و بسیار بالا نمی­توانند تأثیر مؤثری در توسعه اعمال نمایند. همانطور که در کتب متعدد جمعیتی اظهار شده، معمولاً سنین بین 15 تا 59 سال را سن فعالیت افراد و سنین 14- 0 و 60 + را سن وابستگی ذکر کرده­اند (مهدوی، 1385: 132). با این توصیف، با بر هم خوردن ترکیب سنی جمعیت روستایی و بروز پدیده سالخوردگی در این نواحی، و نیز با در نظر داشتن این نکته که سالخوردگان دارای ضعف­های جسمی و فکری متعدد می­باشند، مسلماً این پدیده سبب بازدارندگی توسعه اقتصادی- اجتماعی روستایی خواهد گردید؛ اینجاست که به ارتباط بسیار نزدیک بین جمعیت و توسعه پی می­بریم.

همچنین در راستای اظهار ارتباط بین جمعیت و توسعه روستایی از نگاهی دیگر می­توان اینگونه اظهار نمود که روستاها پس از ایجاد و تشکیل هسته اولیه، به تدریج به سمت پویایی و شکوفایی پایه­های اقتصادی – اجتماعی خود پیش می­طریقه تا به مرحله اوج و تکامل برسند. بعد از این مرحله می باشد که تحت شرایط متعدد، بعضی روستاها رو به رشد پیش رفته و همچنان به پیشرفت و افزایش جمعیت خود ادامه می­دهند؛ در حالی که بعضی آنها با رکود، کاهش جمعیت و سالخوردگی روبرو می­شوند. در این بین شرایطی از قبیل آب و خاک حاصلخیز و کافی، وجود زمینه­های اشتغال، وجود خدمات و امکانات کافی و سایر منابع طبیعی و انسانی مناسب، سبب نگهداشت جمعیت، رشد روستاها و جوانی آنها می­گردد و عکس این موارد سبب مهاجر فرستی و به تدریج زوال روستاها خواهد گردید. به بیانی دیگر روستاها در گذر زمان و به تدریج، رو به جوانی یا پیری جمعیت پیش می­طریقه که این خود پیامدهای متفاوتی را به دنبال خواهد داشت. در یک نگاه کلی می­توان این فرآیند را در مدل 1-2 نظاره نمود:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه