شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش جلگه رُخ تربت حیدریه

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن مطالب و نظریات مطرح شده در باب جمعیت، نظریه چهارم (حد متناسب جمعیت) منطقی­تر به نظر می­رسد؛ زیرا در نظریه اول یعنی «افزایش جمعیت»، بعد از گذشت چند دهه با انفجار جمعیت و معضلات اقتصادی – اجتماعی تبعی آن روبرو خواهیم بود. در واقع چنین روندی سبب افزایش ترکیب سنی 14-0 شده که همگی مصرف­کننده بوده و افزایش بار تکفل را به دنبال خواهد داشت. در ایران شبیه این نظریه را در سال­های جنگ تحمیلی و بعد از آن تجربه نموده­ایم.

نظریه «طرفداران کاهش جمعیت» نیز قابل تأیید نمی­باشد؛ زیرا آنچنانکه اظهار گردید این امر بتدریج سبب کاهش موالید و بروز سالخوردگی جمعیت شده که در ابعاد اقتصادی و اجتماعی جوامع را با معضلات جدی روبرو خواهد ساخت. در ایران گواه این نظریه را می­توان در دهه 70 نظاره نمود که پس از افزایش زیاد متولدین دهه 60، صاحب­نظران جمعیتی به فکر کنترل موالید و تنظیم خانواده برآمدند؛ از هر سو تبلیغات تنظیم خانواده و شعار «فرزند کمتر زندگی بهتر» را سر دادند و خانواده­های ایرانی را تشویق به کاهش زاد و ولد نمودند. اما بتدریج پی بردند که کاهش موالید در درازمدت سبب کاهش افراد در سنین جوانی – میانسالی شده و در آینده­ای نزدیک پیری کامل و به تبع آن بازدارندگی توسعه کشور را در پی خواهد داشت.

     نظریه «جمعیت ثابت» نیز تقریباً پیامدهایی مانند نظریه قبل را تجربه کرده و نتایج مطلوب به همراه نخواهد داشت؛ در نهایت جمعیت­شناسان، نظریه «حد تناسب جمعیت» را مطرح نمودند. این نظریه در واقع اعتقاد به یک تعادل جمعیتی دارد که معضلات و پیامدهای منفی نظریه­های قبل از خود را نداشته باشد. به طوریکه نه سبب افزایش بیش از حد جمعیت 14-0 گردد و نه سبب کاهش جمعیت فعال یا تثبیت و رکود آن؛ و ترکیب سنی جمعیت آنچنان باشد که بتواند چرخ­های توسعه کشور را تقویت نماید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه