تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش جلگه رُخ تربت حیدریه

قسمتی از متن پایان نامه :

تفاوت آشکاری بین میانگین شاخص­های اقتصادی – اجتماعی در روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده هست که بیانگر تفاوت سطح توسعه­یافتگی آنها می­باشد. آنچنانکه در بعد اقتصادیِ روستاهای جوان شاخص «تمایل به مکانیزه شدن» با میانگین 93/4 بالاترین امتیاز و «برخورداری از زمین زراعی» با میانگین 1/2 پایین­ترین شاخص بوده در حالی که در روستاهای سالخورده شاخص «شغل مورد انتظار» با میانگین 61/3 و شاخص «هزینه ماهیانه خوراکی» با میانگین 04/1 به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را به خود اختصاص داده­اند. در حقیقت در روستاهای جوان به علت صرفه­جویی در زمان و افزایش بهره­وری از نهاده­ها، گرایش زیادی به مکانیزه شدن هست و از طرفی به علت انحصار زمین­های زراعی در دست عمده مالکان، اندازه برخورداری از زمین زراعی بین سایر افراد نسبتاً پایین بوده و این شاخص کمترین میانگین را در بین شاخص­های اقتصادی به خود اختصاص داده می باشد. پایین بودن میانگین شاخص هزینه­های خوراکی در روستاهای سالخورده، ناشی از بیکاری و درآمد پایین آنها و نیز ناشی از بیماری و ناتوانی در مصرف مواد غذایی افراد سالخورده می­باشد.

در بعد اجتماعیِ روستاهای جوان شاخص­های «طرفداری از مشارکت جوانان» با میانگین 73/4 و «بهره گیری از روزنامه» با میانگین 49/2 بالاترین و پایین­ترین میانگین را داشته می باشد. مطالعه­های میدانی نشان داد که در روستاهای با ترکیب سنی جوان، طرفداری همه­جانبه­ای از جوانان و نظرات مشارکتی آنان به اقدام می­آید. تا آنجا که همین اقدام سبب افزایش ماندگاری جوانان روستایی شده می باشد. از طرفی در ارتباط با پایین بودن میانگین شاخص بهره گیری از روزنامه، می­توان گفت علت اساسی این مسئله، نبود باجه­های پخش روزنامه و قابل دسترس نبودن آن در 90 درصد روستاها می­باشد.

در روستاهای سالخورده شاخص­های «رضایت از امنیت روستا» (میانگین 67/4) و «همکاری زنان در امور عمومی روستا» (میانگین 09/1)، به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را کسب کرده­اند. در حقیقت این روستاها به علت کوچک بودن و جمعیت کم و همچنین ورود کمتر افراد غریبه، از امنیت مناسبی برخوردار بودند؛ در ارتباط با پایین­ترین میانگین (همکاری زنان در روستا)، می­توان اینگونه اذعان نمود که افراد سالخورده به علت حفظ روش­ها و ارزش­های قدیمی، به رسم گذشته همچنان از همکاری زنان در امور عمومی روستا ممانعت به اقدام می­آورند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه