عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش جلگه رُخ تربت حیدریه

قسمتی از متن پایان نامه :

آنچنانکه جدول و نمودار 4-4 نشان می­دهد، اکثر پاسخگویان (1/68 درصد) به زراعت و دامداری پرداخته و درصد کمی از آنها فقط به فعالیت دامداری یا فقط به زراعت می­پردازند و معمولاً این دو فعالیت را توأم با هم انجام می­دهند که علت آن می­تواند وجود زمینه­های انجام این امور و افزایش درآمد باشد.

5-1-4- وضعیت در آمد پاسخگویان

وضعیت درآمدی پاسخگویان را در 4 طبقه دسته­بندی نموده که به تبیین جدول و نمودار 5-4 می­باشد

 

شایان ذکر می باشد در تبیین وضعیت درآمدی پاسخگویان اظهار گردد که اکثر ساکنین روستاهای با ترکیب سنی سالخورده، درآمد کمتر از 5 میلیون ریال داشتند، زیرا آنها هرچند که منابع مالی فراوان داشتند اما توان فعالیت و بهره­برداری از منابع مالی خود را نداشتند و برعکس، در روستاهای با ترکیب سنی جوان وضعیت درآمدی بهتری وجود داشت؛ همانطور که نمودار 5-4 نشان می­دهد بیشتر پاسخگویان (9/36 درصد) درآمد بین 10 تا 15 میلیون ریال داشته­اند که همگی در روستاهای جوان پراکنده شده­اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه