تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش جلگه رُخ تربت حیدریه

قسمتی از متن پایان نامه :

نحوه جمع­آوری اطلاعات

جهت گردآوری داده­ها و اطلاعات مورد نیاز از سه روش اسنادی، پیمایشی و آزمایشگاهی بهره گیری شده می باشد که به تبیین زیر می­باشد:

– روش اسنادی: مطالعه و فیش­برداری از مقالات، پایان­نامه­ها و مدارک مکتوب موجود در فضاهای      مجازی و کتابخانه­ها، منابع مکتوب اداره­ها و سازمان­های مرتبط با موضوع پژوهش.

– روش پیمایشی: نظاره­ مستقیم و حضور میدانی در روستاهای محدوده­ مطالعاتی.

– روش آزمایشگاهی: تهیه تصاویر، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در محدوده جامعه نمونه.

4-2-3- شیوه تجزیه و تحلیل داده­ها

برای تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده به وسیله پرسشنامه و آزمون فرضیات، از نرم افزار SPSS بهره گیری و جهت تهیه نقشه­ها و نمودارها به ترتیب از نرم­افزارهای Arc GIS و Excel بهره گیری گردید. در پایان با بهره گیری از اطلاعات گردآوری شده نتایج کلی کار و پیشنهادات ارائه گردیده می باشد.

5-2-3- تعریف عملیاتی متغیرها و شاخص­های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این پژوهش به مطالعه و تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی – اجتماعی روستاهای بخش جلگه رخ تربت حیدریه پرداخته می باشد. از آنجا که سنجش این امر به راحتی امکان پذیر نبود، لذا برای سنجش آن از تکنیک شاخص سازی بهره گیری شده می باشد. در این تکنیک معیارها و شاخص­هایی را با در نظر داشتن وضعیت اجتماعی و اقتصادی منطقه مورد مطالعه مطرح نموده که از آنها برای سنجش سطح توسعه اقتصادی – اجتماعی روستاهای سالخورده و جوان در قالب پرسشنامه بهره گیری شده می باشد؛ در حقیقت شاخص­های مطرح شده را در دو دسته روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده منطقه مورد مطالعه، مقایسه و تحلیل قرار خواهیم داد. این شاخص­ها به تبیین جدول 18-3 می­باشند:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه