تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش جلگه رُخ تربت حیدریه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

در سال 1390 تعداد 23144 نفر جمعیت 10 ساله و بیشتر در شهرستان تربت حیدریه بوده­اند که از این تعداد 22381 شاغل بوده و نرخ اشتغال در این منطقه 7/96 و جمعیت بیکار 763 نفر و نرخ بیکاری 3/3 بوده می باشد. در این بین گروه سنی 60 ساله و بیشتر با نرخ اشتغال 82/99 درصد و گروه سنی 19- 10 ساله با نرخ اشتغال 65/93، به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ اشتغال را به خود اختصاص داده­اند. از آنجا که گروه سنی 60- 15 مهمترین گروه در مباحث مربوط به اشتغال می­باشد، به محاسبه آن نیز پرداخته شده و از کل جمعیت 19521 نفری این گروه، تعداد 18786 نفر شاغل بوده که نرخ اشتغال آن برابر با 23/96 درصد می­باشد. مطابق این آمار می­توان گفت در مجموع وضعیت اشتغال منطقه ایده­آل و مطلوب بوده که می­تواند ناشی از وجود زمینه­ها و فرصت­های متعدد شغلی باشد. جدول 17-3 جمعیت شاغل و نرخ اشتغال شهرستان را به تفکیک سن نشان می­دهد (مرکز آمار ایران، 1390).

 

بخش دوم: روش­­شناسی پژوهش

روش­های انجام هر پژوهش در واقع بیانگر چگونگی حرکت و دستیابی به اهداف می­باشد. در اینجا به تبیین روش انجام، روش تجزیه – تحلیل و سایر روشهای به کار رفته در پژوهش می­پردازیم. در مجموع در ابتدای کار بر اساس شاخص­های توسعه اقتصادی و اجتماعی و تکمیل پرسشنامه، به تعیین سطح توسعه اقتصادی – اجتماعی روستاها پرداخته­ایم. سپس اثرات سالخوردگی را بر بازدارندگی توسعه اقتصادی – اجتماعی در دو دسته روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده مورد تحلیل قرار داده و بعد از آن به مطالعه فرضیه­ها و رد یا پذیرش آن‌ها می­پردازیم. مرحله نهایی تولید و ترسیم نقشه­ها و نمودارها می باشد که در این مرحله)، نقشه­ها، تولید و ترسیم می­گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه