عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش جلگه رُخ تربت حیدریه

قسمتی از متن پایان نامه :

دامداری و پرورش طیور

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از گذشته­های دور دامداری در ایران همواره همپای زراعت و باغداری و به عنوان رکن مکمل معیشت روستایی متداول بوده می باشد. دیرینه شناسان مهمترین مرکز دنیای قدیم را برای اهلی ساختن گیاهان و جانوران منطقه آسیای جنوب غرب (از شرقی­ترین تا غربی­ترین حدود ایران که جزء این ناحیه می باشد) می­شناسند و عقیده دارند اصول تغذیه و اقتصادی که در عصر نوسنگی در منطقه آسیا به وجود آمد اساس و منشأ عموم تمدنهای دنیای قدیم به استثنای آسیای جنوب شرقی، ژاپن و آفریقای جنوب صحرا قرار گرفت (حسینی ابری، 1380: 227).

دامداری یکی از ارکان مهم اقتصاد محسوب می­گردد. در بعضی از نقاط کشور نزدیک به تمام درآمد روستاییان از دامداری تأمین می­گردد. اظهار توزیع الگوهای دامداری، تعداد، تراکم و اندازه تولیدات دامی در کشور بسیار مشکل می باشد، زیرا که دامداری در اکثر مناطق روستایی (حتی بسیار کم و اندک) هست و به ندرت روستایی را در ایران می­توان پیدا نمود که در آن از دام و دامداری نشانی نباشد. امروزه دامداری یکی از ارکان محوری توسعه کشاورزی و مانند منابع عمده تأمین نیازهای غذایی بشر به شمار می­رود. ازدیاد سریع جمعیت کشور و تمرکز آنها در شهرهای بزرگ، بالا رفتن سطح زندگی و توقعات، تقاضای روزافزون برای تولیدات دامی، امکانات جدید برای نگهداری، حمل و نقل سریع گوشت و فرآورده­های دامی، پیشرفت علم و دامپزشکی و تغذیه دام موجب شده می باشد روز به روز بر اهمیت دامپروری افزوده گردد. در منطقه مورد مطالعه تعداد 114737 دام کوچک و بزرگ هست که در جدول 15-3 به تفکیک دهستان نمایش داده می­شوند (سازمان دامپزشکی تربت حیدریه، 1391: 57).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه