عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

– شاخص الگی

شاخص الگی نیز یکی دیگر از روشهایی می باشد که در تحلیل وضعیت حرارتی فضاهای آزاد در ارتباط با آسایش بشر بکار گرفته گردید. با انتقال حدود نهایی شرایط حرارتی ماههای سال بر روی جدول بیوکلیماتیک وضعیت حرارتی گنبد از نظر آسایش بشر در فضاهای باز مورد مطالعه قرار گرفت. نمودار (۴ – ۵)  وضعیت آسایش را در ایستگاه گنبد بر حسب شاخص الگی نشان می دهد. در این نمودار محور افقی نماینگر رطوبت نسبی و محور عمودی نیز نماینگر دمای هوای خشک می باشد و منطقه آسایش در وسط نمودار تعیین شده می باشد حد پایین منطقه بیانگر وضعیتی می باشد که از آن به پایین نیاز به تابش هست و حد بالای منطقه آسایش، نیاز به وزش هوا با در نظر گرفتن شاخص رطوبت برای کسب آسایش می باشد.

در فصل بهار، روز آوریل در محدوده آسایش زمستانه، با رطوبت و دمای قابل قبول می باشد (حداکثر دما ٢٢ و حداقل رطوبت نسبی ۶.۵٧) با این حال شب آوریل در پایین منطقه آسایش قرار دارد (سرد) و به گونه متوسط نیاز به ۵٠ کیلو کالری انرژی در ساعت دارد. به اظهار ساده زیرا در پایین خط سایه قرار دارد نیاز به تابش خورشید و گرمای حاصل از آن دارد. در فصل پاییز، روز ماه اکتبر در محدوده آسایش تابستانه قرار دارد و شب آن در منطقه سردسیر قرار دارد و نیاز به ۵.٣۶ کیلو کالری انرژی در ساعت دارد.

روز و شب سه ماه زمستان و دو ماه پاییز (ژانویه، فوریه، مارس، نوامبر، دسامبر) پایین تر از حد آسایش قرار دارند و از وضعیت هوای سردی برخوردارند که مانع احساس آسایش فرد می گردد پس شب ژانویه، فوریه، دسامبر به انرژی بیشتر از ٧۵ کیلو کالری در ساعت نیاز دارند و شب مارس و نوامبر به گونه متوسط به ٧٠ و ۵.۶٣ کیلو کالری انرژی و گرما نیاز دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ماه می در روز نزدیک منطقه آسایش و در شب در منطقه سردسیر و نیاز به ٢۵ کیلوکالری انرژی در ساعت قرار دارد. روز ماه ژوئن در مرز احساس آسایش در برابر باد قرار دارد و شب در مرز منطقه آسایش زمستانه قرار دارد ماه سپتامبر در روز در منطقه آسایش در صورت وزش باد (جریان هوا ٣ متر بر ثانیه) قرار دارد و شب بین منطقه سردسیر قرار دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه