عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

با شروع فصل بهار و گرم شدن تدریجی هوا، در حالت آفتاب، فروردین ماه صبح تا ساعت ۱٠ در محدوده آسایش بوده و بقیه ساعات روز خارج از آسایش بوده و شرایط دمایی گرم حاکم می باشد و ماه اردیبهشت و خرداد کاملا خارج از منطقه آسایش قرار دارند. در حالت سایه در فروردین هوای صبح (ساعت ۶) سرد می باشد البته به شرط پوشش مناسب فصل شرایط آسایش فراهم می گردد و از ساعت ٩ تا ۱۲ در آسایش و بقیه ساعات روز خارج از منطقه آسایش می باشد. اردیبهشت صبح تا ساعت ۱٠ در منطقه آسایش و بقیه ساعات روز گرم می باشد ماه خرداد به گونه کامل خارج از منطقه آسایش قرار دارد.

در فصل تابستان در شرایط سایه، شهریور ماه تا ساعت ۱٠ در منطقه آسایش می باشد و بقیه ساعات روز گرم می باشد تیر و خرداد با پوشش تابستانی در صبحگاه (ساعت ۶) در محدوده آسایش بوده و بقیه ساعات روز خارج از محدوده آسایش می باشد. در شرایط آفتاب در شهریور ماه صبح  ساعت ۶ در آسایش می باشد و بقیه ساعات روز خارج از منطقه آسایش می باشد، تیر و مرداد کاملا خارج از منطقه آسایش قرار دارد و گرم می باشد.

در فصل پاییز در شرایط آفتاب مهر ماه کاملا خارج از منطقه آسایش قرار دارد، آبان ماه صبح تا ساعت ۱۱ با پوشش مناسب فصل شرایط آسایش فراهم بوده  و نیمروز خارج از منطقه آسایش می باشد آذر ماه از ساعت ۱۱ به بعد به شرط وزش باد بسیار کند، در محدوه آسایش می باشد. در شرایط سایه، مهر ماه از صبح تا ۱٠ در آسایش و بقیه ساعات روز خارج از منطقه آسایش قرار دارد. آبان ماه از ساعت ۱٠ تا ۱٣ ظهر در آسایش و بقیه ساعات روز خارج از آسایش می باشد. آذر ماه در بعد ظهر تا غروب به شرط پوشش مناسب فصل در محدوده آسایش قرار دارد. پس نتیجه می گیریم با در نظر داشتن سرمای گنبد کاووس در ماههای سرد سال به شرط وجود آفتاب و عدم جریان محسوس هوا راحتی نسبی احساس خواهد گردید. و بیشتر شرایط آسایش در فصل بهار و پاییز فراهم می باشد و فصل تابستان به غیر از شهریور ماه، خارج از منطقه آسایش می باشد پس در طراحی فضاهای آزاد آفتابگیر بودن مکان و دور بودن از جریان بادهای نامطلوب در نظر گرفته گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه