عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن تأثیر عوامل فوق در اندازه تابش دریافتی سطح زمین به مطالعه تابش آفتاب در گنبد می پردازیم. بدین مقصود در مرحله اول با در نظر داشتن تاثیر مهم دو عامل زاویه تابش و جهت تابش در مقدار تابش خورشیدی مقادیر این زوایا از ۶ صبح الی ۱٨ بعداز ظهر روز اول هر ماه با بهره گیری از نمودار Qbasic محاسبه گردید.

همچنین ساعات طلوع و غروب برای اول ماههای مختلف سال با بهره گیری از نمودار جایگاه خورشید در عرض ٣٧ درجه تعیین گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانطوریکه ارقام جدول مزبور نشان می دهد حداکثر زاویه تابش و جهت تابش در ظهر هر ماه نظاره می گردد. بر طبق این جدول در گنبد کاووس در اعتدالین (مهر و فروردین) خورشید ساعت ۶ صبح از مشرق طلوع می کند. و هنگام ظهر به اوج خود با زاویه تابش ۵٣ درجه می رسد و بعد از ظهر ساعت ۱٨ در سمت مغرب غروب می کند. به این ترتیب در اعتدالین خورشید یک قوس ۱٨٠ درجه ای را در مدت ۱۲ ساعت طی می کند. با نزدیک شدن به فصل تابستان به زاویه ارتفاع خورشید افزوده می گردد به طوری که به بالاترین مقدار ممکن در انقلاب تابستانی با مقدار ٧۶ درجه و ۵ دقیقه می رسد. در این روز خورشید یک قوس ۲٣۲ درجه ای در مدت ۱۴ ساعت از شمال شرق به شمال غرب طی می کند. بعد از انقلاب تابستانی به تدریج از ارتفاع خورشید کاسته می گردد تا اینکه درانقلاب زمستانی به حداقل مقدار خود می رسد (با زاویه تابش ۲٩ درجه و ۵ دقیقه). در این زمان خورشید حدود ساعت ٧ و ۱۵ دقیقه از جنوب شرق طلوع و در ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه در جنوب غرب غروب می کند. ملاحظه می گردد که در منطقه گنبد کاووس زاویه تابش نوسانات زیادی دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه های ارشد