تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

محدوده مورد مطالعه بخشی از دشت وسیعی می باشد که نیمه جنوبی آنرا اکثرا رسوبات رودخانه ای ازنوع رسی، ماسه ای و سیلیسی غیر متراکم و سخت شده و قسمت شمالی آنرا رسوبات بادی (لس) تشکیل می دهد. (وزارت جهادکشاورزی:نقشه قابلیت وحاصلخیزی خاک استان مازندران ،۱٣٧۴). گنبدکاووس از نقطه نظر زمین شناسی در شمال حوضه البرز شرقی، در غرب حوضه کپه داغ و شرق حوضه خزر قرار گرفته می باشد.

حوضه البرز:

حوضه البرز از مجموعه رسوبات شیمیایی و بیو شیمیایی و تخریبی شامل آهک، مارن، ماسه سنگ، کنگلومرا و شیل تشکیل یافته می باشد و افق های گسترده آذرین به صورت خروجی زیر دریایی و با توف در نواحی مرکزی و غربی آن به وجود آمده اند. تنوع رخساره های تشکیل دهنده آن و واحد های زمین شناسی خیلی زیاد بوده و تغییرات رخساره ها در افق های جوان تر بیشتر مشهود می باشد. پهنای حوضه بطور متوسط حدود یکصد کیلومتر بوده اما در ناحیه جنوب گنبد کاووس و گرگان به پنجاه کیلومتر می رسد و در این منطقه از ساختمان های تاقدیس و ناودیس با امتداد شمال شرق به جنوب غرب تشکیل یافته می باشد و رخنمون های طاقدیس ها اکثرا مربوط به سازند های پالئوزوئیک و گاهی سنوزوئیک بوده و سازندهای جوانتر در ناحیه ارتفاعات البرز فرسایش پیدا کرده و یا اصولا نهشته شده اند. مجموعه دگرگونی شیست های گرگان در جنوب گرگان و علی آبادکتول در بین ارتفاعات البرز و منطقه دشت گرگان قرار گرفته اند.

حوضه کپه داغ:

این حوضه در شرق و شمال شرقی منطقه واقع می باشد و رخنمون های آن تا ٣۰ کیلومتری شمال شرق گنبد، در سطح زمین گسترش داشته و در اعماق منطقه مورد مطالعه نیز ادامه دارند. سازندهای این حوضه اکثرا رسوبی و مربوط به ژوراسیک و کرتاسه از دوران مزوزوئیک بوده و از آهک و مارن و ماسه سنگ و کنگلومرا تشکیل یافته می باشد. سازندهای حوضه کوپه داغ نیز در ساختمان های تاقدیس و ناودیس با امتداد شمال شرق ـ جنوب غرب تا شرقی ـ غربی و در شرق حوضه بصورت شمال غرب به جنوب شرق تظاهر نموده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه