عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

– عرض جغرافیایی: عرض جغرافیایی موثرترین عامل تعیین کننده مقدار تابش در تاریخ های مختلف می باشد. در یک زمان معین مقدار تابش دریافتی در هر محل به عرض جغرافیایی آن محل بستگی دارد. هر چقدر عرض جغرافیایی بالا باشد، زاویه تابش مایل تر و در نتیجه مقدار انرژی کاهش می یابد.

– ارتفاع: ارتفاع نیز یکی دیگر از عوامل جغرافیایی می باشد. جرم هوایی که نور در حین پیمایش اتمسفر از آن می گذرد با ارتفاع متغییر می باشد. هر چه ارتفاع یک محل بیشتر باشد به دلیل کاسته شدن از ضخامت جو زمین، محتوای انرژی تشعشی خورشید، از نقاط دیگر بیشتر می گردد.

– تیرگی اتمسفر: مهمترین عامل فیزیکی محدود کننده دریافت تابش خورشید در سطح زمین به شمار می رود. هر چه مقدار آن بیشتر باشد. مانع رسیدن تابش خورشید به سطح زمین می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– اندازه ابرناکی: ابرناکی نیز مهمترین عامل اقلیمی محدود کننده تابش دریافتی زمین از خورشید می باشد. زیرا که در شرایط آسمان ابری فرآیند های پخش، بازتابش، پراکندگی و جذب، در مجموع باعث افت ٧٠ درصدی تابش خورشید می گردد. البته نوع، ارتفاع و ضخامت ابر در تغییر کیفی فرآیند های فوق الذکر بسیار مهم می باشد. به طوری که گاهی ابرهای ضخیم و تیره ملد رعد و برق از وصول ٩٩ درصد تابش کلی خورشید به زمین جلوگیری می کند (روشن زائر، ۱٣۴۵).

با در نظر گرفتن عوامل مذکور میلانکویچ مقدار انرژی دریافتی سطح زمین را در طول سال و برای عرضهای مختلف جغرافیایی محاسبه و به صورت نموداری ترسیم کرده می باشد. با مطالعه این نمودار نوسانات سالانه مقدار تابش دریافتی در عرض جغرافیایی گنبد مشخص می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه