تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

متوسط رطوبت نسبی حداکثر و حداقل در گنبد

بیشترین اندازه رطوبت نسبی حداکثر در گنبد در ماه آوریل به اندازه ٩۱ درصد و مارس ٩٠ درصد می باشد و ماههای ژانویه، فوریه، دسامبر و نوامبر با ٧.٨٩ درصد و ماه می با ۵.٨۵ درصد رطوبت نسبی در رده های بعدی قرار دارند. حداکثر رطوبت نسبی نظاره شده نیز مربوط به ماه آوریل و دسامبر به ترتیب برابر با ٩٨ و ٩٧ درصد می باشد. کمترین اندازه رطوبت نسبی حداقل در گنبد در ماه ژوئن به اندازه ٣.٣٨ درصد می باشد. و ماههای آگوست، جولای، سپتامبر و اکتبر به ترتیب با ٧.۴٠ ، ٣.۴۱، ٩.۴۲، ٧.۴٣ درصد رطوبت نسبی در رده -های بعدی قرار دارند. حداقل رطوبت نسبی نظاره شده نیز مربوط به ماه جولای برابر ٣٠ درصد می باشد. که در جدول شماره (٣– ٩) به خوبی نشان داده شده می باشد. همان گونه که نظاره می گردد رطوبت نسبی حداکثر و حداقل در کلیه ماههای سال در شهر گنبد بالای ۲٠ درصد می باشد. با در نظر داشتن این که بیشترین درصد رطوبت نسبی حداکثر آوریل و مارس و کمترین درصد رطوبت نسبی حداقل ژوئن و آگوست رخ داده می باشد درادامه طریقه و نمودار این ماهها نشان داده شده می باشد.

 

مطالعه وضعیت تابش [1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تابش آفتاب منبع اصلی انرژی سیاره زمین و عامل اصلی کنترل حیات و آب و هوا در سطح زمین به شمار می آید. آگاهی از چگونگی و دریافت این انرژی به مقصود جهت تعیین معابر و خیابانها، ارتفاع مساکن، فاصله افقی میان ساختمانهای روبه رو با در نظر داشتن طول و جهت امتداد سایه در مواقع مختلف روز، اندازه گشودگی و بستگی بازشوهای ساختمان و تعیین جنس و رنگ مصالح سطوح ساختمانی تأثیر مهمی در برنامه ریزی های معماری و شهرسازی اعمال می کند (غیور، ۱٣٧۵). مقدار انرژی که به سقف جو می رسد تقریبا ٩٨.۱کالری بر سانتیمتر مربع در دقیقه می باشد که آنرا کمیت ثابت خورشیدی می نامند. این مقدار انرژی در گذر از اتمسفر به زمین تحت تاثیر عوامل مختلف جغرافیایی، نجومی، هندسی، فیزیکی و اقلیمی کاهش قابل ملاحظه ای پیدا می کند.

[1] – Radiation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه