تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

متوسط دمای روزانه[1]

معدل دمای روزانه نشانگر معدل دمای شبانه روز می باشد. این اصطلاح که در سالنامه هواشناسی تحت عنوان (معدل درجه حرارت) می آید عبارت می باشد از معدل حسابی کل دمای ثبت شده به صورت شبانه روزی برای هر ماه. میانگین سالانه دما ۵.۱٨درجه سانتی گراد و تغییرات متوسط دمای ماهانه بین ٩.٧ در ماه ژانویه تا ٧.۲٩ درجه سانتی گراد در ماه آگوست در نوسان می باشد. دامنه نوسان دمای متوسط روزانه به ٨.۲۱ درجه سانتی گراد می رسد. شرایط دما و ضریب تغییرات آن در طی ماههای سرد بالاترین مقدار را دارا می باشد و با نزدیک شدن به ماههای گرم سال از مقدار آنها کاسته می گردد. نمودار (٣-٣) این تغییرات را به خوبی نشان می دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

– متوسط حداکثر و حداقل مطلق دما [2]

معدل همیشه بیانگر واقعیت ها نیست. به عنوان مثال میانگین دو عدد ( ٨ -) و (۱۴ +) نشان دهنده عدم وجود یخبندان می باشد در صورتیکه عملا دمای هوا ( ٨ -) درجه سانتی گراد زیر نقطه انجماد نزول کرده می باشد. پس در بسیاری از برنامه ریزی ها معدل دماها کارآمد نیست، بلکه در طراحی یک پروژه خاص ممکن می باشد کرانه ها مهم تر از سایر پارامترها باشد. زیرا که سازه ها بایستی بتوانند آن مقدار دمای زیر صفر یا بالای صفر را تا حدی تحمل کنند. تا بشر پیش روی این دماها مقاومت نشان دهد و یا با انجام اقداماتی آنها را پیش روی این حدهای بالا و پایین ایمن ساخت (لشکری، ۱٣٧٩). جدول (٣-٣) و نمودار (٣-۴) طریقه تغییرات دمای حداکثر و حداقل مطلق در ایستگاه گنبد را نشان می دهد. متوسط حداقل دما عبارت می باشد از پائین ترین درجه حرارت در یک دوره مشخص از زمان (۲۴ ساعت، یک ماه، یک سال یا چند سال) و متوسط حداکثر مطلق دما عبارت می باشد از بالاترین درجه حرارت در یک دوره مشخص از زمان (۲۴ ساعت، یک ماه، یک سال یا چند سال). همانطور که ملاحظه می گردد حداقل مطلق در ۴ ماه از سال پایین تر از نقطه انجماد می باشد. ماه ژانویه با میانگین دمای(۶.۶-) درجه سانتی گراد پایین ترین دما را دارا می باشد ماههای ژانویه، فوریه، مارس و دسامبر دمای هوا پایین تر از نقطه انجماد می باشد و بقیه ماهها دمای هوا به بالای صفر درجه افزایش می یابد. بالاترین دمای نظاره شده در طی دوره آماری ۲٠ ساله (٢٠۱٢– ۱٩٩٣) به اندازه ٨.۴۴ درجه سانتی گراد و متعلق به ماه آگوست می باشد و کمترین آن با رقم ۶.۶– متعلق به ماه ژانویه می باشد که ۴.۵۱ درجه سانتیگراد بین حداکثر وحداقل مطلق دما اختلاف هست که نشان دهنده نوسانات شدید دما می باشد.

[1] – Daily Mean Temperature

[2] – Monthly mean max and min

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه