عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حداکثر بارش های ۲۴ ساعته گنبد

مقدار بارش روزانه شدت بارندگی را نشان می دهد که از نظر فرسایش، عمران و کشاورزی اهمیت دارد. متوسط ماهانه حداکثر بارش ۲۴ ساعته ایستگاه گنبد مربوط به ماههای اکتبر و مارس به ترتیب به اندازه ٩.۱٨ و ٨.۱٨میلی متر، و ماههای فوریه با ۲.۱٧، سپتامبر با ۵.۱۶ و ژانویه با ۱۶ میلی متر در رتبه های بعدی قرار دارند. ماههای ژوئن، می، جولای به ترتیب با ٧.٧، ۱۱، ۲.۱۴ میلی متر کمترین بارش های ۲۴ ساعته را دارا می باشند. حداکثر مطلق بارش ۲۴ ساعته به اندازه ۶۴ میلی متر در سپتامبر سال ۲٠٠٠ رخ داده می باشد. بیشترین اندازه بارندگی هم همانطور که از جدول و نمودار ذیل پیدا می باشد در ماههای سرد سال (اکتبر، مارس، فوریه، ژانویه و . . .) رخ داده می باشد.

از لحاظ توزیع ماهانه تعداد روزهای بارش، میانگین بیشترین روزهای بارش متعلق به ماه مارس می باشد. و بالاترین ماه نظاره شده از لحاظ تعداد روزهای بارندگی مربوط به ماه آوریل می باشد. ضریب تغییرات تعداد روزهای بارندگی و حداکثر بارش های ۲۴ ساعته در فصل تابستان به حداکثر مقدار خود و در فصل زمستان حداقل آن رخ می دهد و این نوسانات شدیدی را نشان می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه