تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ویژگی های شاخص های ارائه شده در روش ماهانی

الف) شاخص های مربوط به وضعیت مرطوب

H1: این شاخص نماینده وضعیتی می باشد که گرمای روز همواره با رطوبت نسبی زیاد (گروه رطوبتی ۴ و یا گروه های رطوبتی ۲ و٣) و نوسان شبانه روزی کمتر دما (کمتر از ۱۰ درجه سانتی گراد) می باشد، در این وضعیت اقلیمی جریان محسوس هوا برای احساس آسایش ضروری می باشد.

H2: این شاخص نماینده وضعیتی می باشد که دما هوا در محدوده مطلوب قرار گیرد و رطوبت نسبی زیاد باشد (گروه رطوبتی ۴) شخص در محیط احساس ناراحتی خواهد نمود و در این مواقع جریان هوا مطلوب خواهد بود.

H3: این شاخص نماینده وضعیتی می باشد که باران و نفوذ آن به داخل ساختمان ایجاد ناراحتی می کند و معمولا در مواقعی که اندازه بارش زیاد باشد (بیش از ۲۰۰ میلیمتر) انتخاب می گردد و نیاز به اتخاذ تدابیری در جهت محافظت از خطرات احتمالی آن در طراحی کل ساختمان ضروری می باشد.

ب) شاخص های مربوط به وضعیت خشک

A1: این شاخص بیانگر وضعیتی می باشد که نوسان دما زیاد باشد (بیش از ۱٠درجه سانتی گراد) و همچنین روز گرم و رطوبت نسبی هوا نیز کم (گروه رطوبتی ۱و٢و٣) باشد ,وجود نوسان دما ایجاد ناراحتی کرده که نیاز می باشد در طراحی ساختمان ها از مصالح با ظرفیت گرمایی متوسط به بالا بهره گیری گردد.

A2: این شاخص در واقع بیانگر وضعیتی می باشد که شب گرم با رطوبت نسبی کم (گروه رطوبت نسبی ۱و۲) همراه باشد در داخل فضاهای ساختمان ایجاد ناراحتی می کند، در این شرایط خوابیدن در هوای آزاد، مانند راهکارهایی می باشد در جهت رهایی از گرما.

A3: این شاخص بیانگر مواقعی می باشد که دمای روز از حداقل دمای محدوده آسایش در شاخص ماهانی پایین تر باشد که در نتیجه سرمای محیط ایجاد ناراحتی می کند و راه مقابله با آن نیز بهره گیری از انرژی در جهت گرمایش فضاهای داخلی ساختمان خواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه